Indsatsens formål

Flere unge skal gennemføre den erhvervsuddannelse, de er begyndt på. Derfor har ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed og erhvervsskolen NEXT skabt en indsats, der bygger bro mellem skolebænken og det arbejdsmarked, der venter eleverne efter endt uddannelse.

Indsatsen hedder OS I BRANCHEN. Det er en invitation til elever fra virksomheder. Formålet er at skabe netværk, fællesskaber, muligheder, erfaringer og en konkret udsigt til fremtiden. Sammen med seks erhvervsskoler undersøger vi effekten af indsatsen, så vi sammen kan skabe ny og solid viden om, hvorvidt OS I BRANCHEN bidrager til, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse.

Gør indsatsen så en forskel?

Godt spørgsmål! Det er det, vi undersøger sammen med seks erhvervsskoler. Der er dog en ting, vi ved: Forskellige indsatser og tiltag har gennem årene forsøgt at mindske frafaldet på erhvervsskolerne, men vi mangler solid viden om, hvad der konkret gør en forskel.

Vi ønsker derfor at skabe viden om, hvorvidt og hvordan OS I BRANCHEN kan bidrage til, at flere unge gennemfører grundforløb 2. Derfor indgår erhvervsskoler, som er en del af OS I BRANCHEN, i en evaluering af indsatsen. Evalueringen gennemføres af forskere fra Copenhagen Business School og University College London.

En stærk struktur

For at skabe løsninger og forandringer kræver indsatsen en stærk struktur på tværs af erhvervsskolen og virksomheder i branchen, som understøttes af et involverende samarbejde.

Evalueringen af OS I BRANCHEN

Hvordan kan vi se og dokumentere effekt?
For at vide om OS I BRANCHEN gør en forskel, har vi brug for at sammenligne de uddannelser, der får indsatsen, med nogle andre uddannelser, der ikke får indsatsen.

Derfor vil vi trække lod om, i hvilken rækkefølge uddannelser på de deltagende erhvervsskoler får lov at blive en del af OS I BRANCHEN. De uddannelser, der må vente med at få indsatsen, kan dermed tegne et billede af, hvad der ville være sket uden indsatsen. Indsatsen bliver på den måde rullet gradvist ud. I sidste ende vil de uddannelser, der har været brugt som sammenligningsgrundlag, også blive en del af OS I BRANCHEN.

Læs mere om vores evalueringsmetoder og lodtrækningsforsøg her.

Hvem står bag?

OS I BRANCHEN er en indsats, der opbygger netværk mellem skoler, virksomheder og elever. Netværket består blandt andet af seks erhvervsskoler, som afprøver OS I BRANCHEN på grundforløb 2 på udvalgte uddannelser.

Menu