Indsatsens formål

Flere unge skal gennemføre den erhvervsuddannelse, de er begyndt på. Derfor har ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed og erhvervsskolen NEXT skabt en indsats, der bygger bro mellem skolebænken og det arbejdsmarked, der venter eleverne efter endt uddannelse.

Indsatsen hedder OS I BRANCHEN. Det er en invitation til elever fra virksomheder. Formålet er at skabe netværk, fællesskaber, muligheder, erfaringer og en konkret udsigt til fremtiden. Vi søger nu flere virksomheder og erhvervsskoler til indsatsen, så vi sammen kan skabe ny og solid viden om, hvorvidt og hvordan OS I BRANCHEN kan bidrage til, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse.

Gør indsatsen så en forskel?

Godt spørgsmål! Det er det, vi inviterer jer til at undersøge sammen med os. Der er dog en ting, vi ved: Forskellige indsatser og tiltag har gennem årene forsøgt at mindske frafaldet på erhvervsskolerne, men vi mangler solid viden om, hvad der konkret gør en forskel.

Vi ønsker derfor at skabe viden om, hvorvidt og hvordan OS I BRANCHEN kan bidrage til, at flere unge gennemfører grundforløb 2. Derfor indgår erhvervsskoler, som ønsker at være en del af OS I BRANCHEN, i en evaluering af indsatsen.

En stærk struktur

For at skabe løsninger og forandringer kræver indsatsen en stærk struktur på tværs af branchen. Det gør vi ved at involvere og skabe et godt samarbejde med jer, der har berøring nu og på sigt med eleverne.

Erhvervsskoler, sådan samarbejder vi!

Hvordan kan vi se og dokumentere effekt?
For at vide om OS I BRANCHEN gør en forskel, har vi brug for at sammenligne de uddannelser, der får indsatsen, med nogle andre uddannelser, der ikke får indsatsen.

Derfor vil vi trække lod om, i hvilken rækkefølge uddannelser på de deltagende erhvervsskoler får lov at blive en del af OS I BRANCHEN. De uddannelser, der må vente med at få indsatsen, kan dermed tegne et billede af, hvad der ville være sket uden indsatsen. Indsatsen bliver på den måde rullet gradvist ud. I sidste ende vil de uddannelser, der har været brugt som sammenligningsgrundlag, også blive en del af OS I BRANCHEN.

Læs mere om vores evalueringsmetoder og lodtrækningsforsøg her.

Er du fra en virksomhed?

Er du fra en virksomhed som skal være med i OS I BRANCHEN, kommer du til at være en aktiv del af aktiviteterne med eleverne. Du kommer til at få en tættere relation til den lokale erhvervsskole. Gennem aktiviteterne og dialogen med eleverne og medarbejdere på erhvervsskolen er du med til at sætte dit præg på fremtidens faglærte inden for dit fag. Du skal være med til at byde eleverne velkommen i branchen og skabe netværk til dine kommende medarbejdere og kollegaer, allerede mens de er pågrundforløbet.

Meld dig til her

OS I BRANCHEN er en indsats der opbygger netværk mellem skoler, virksomheder og elever. Vi ønsker at skabe viden om, hvorvidt OS I BRANCHEN kan bidrage til, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse – og du kan være med!

Menu